De 79e verjaardag van de Overwinning in de Grote Patriottische Oorlog

Op 7 mei vonden in het Russisch Centrum in Brussel de acties “Kaars van Herinnering” en “Al-Russische Minuut van Stilte” plaats, begeleid door het getik van een metronoom – een eerbetoon aan degenen die de vrijheid en onafhankelijkheid van ons Moederland hebben verdedigd, aan wie wij ons leven te danken hebben.

Brandende kaarsen zijn een symbool van rouw voor de vertrokken helden, wier onsterfelijke daad nooit vergeten zal worden.

Moge er geen plaats zijn voor oorlog in onze wereld, moge woorden van eeuwige dankbaarheid vliegen naar de deelnemers van de Grote Patriottische Oorlog – zij die ons leven hebben behouden.

Decennia later zal het volksherinnering eeuwig zijn!