De International Young Readers’ Competition «Livе Classic» is een competitief evenement om passages uit prozaïsche werken van Russische schrijvers voor te lezen.

Interessante feiten! België

De wedstrijd vindt voor de zesde keer plaats.

In 2023 werden 40 aanvragen ingediend van 8 Russische scholen, literaire en theatrale studio’s.

Drie fasen van de competitie: School, regionaal (door drie regio’s) en nationaal, die op 25.03.2023 in het Russische Huis in Brussel zullen worden gehouden