Onder het motto “Veel volkeren – één land!” zal van 3 tot 8 november 2023 de VIII Internationale Educatieve Actie ‘De Grote Etnografische Dictée’ plaatsvinden. Het doel van deze internationale educatieve actie is om de aandacht van mensen te vestigen op de geschiedenis, cultuur en tradities van de volkeren die het land bewonen. Deze kennis draagt bij aan de versterking van consensus, interetnische vrede en nationale eenheid van de volkeren van de Russische Federatie, en verhoogt ook het niveau van etnografische geletterdheid van de bevolking.

Elk jaar nemen miljoenen inwoners van Rusland en buitenlandse landen deel aan de actie, ongeacht hun leeftijd, opleiding, religie en nationaliteit. Het dictée vond voor het eerst plaats op 4 oktober 2016, waarbij 90.000 inwoners van Rusland deelnamen. In 2022 hebben meer dan 4 miljoen mensen uit alle regio’s van Rusland en 184 landen over de hele wereld zich bij de actie aangesloten.

De opdrachten van het dictée zijn in de vorm van een test en omvatten:

20 vragen – een nationaal deel, hetzelfde voor alle deelnemers;

10 vragen – een regionaal deel, uniek voor elk subject van de Russische Federatie.

Het maximumaantal punten voor het voltooien van alle opdrachten is 100.

De duur is 45 minuten.

Werktalen zijn Russisch, Engels en Spaans.

U kunt de vragen online beantwoorden van 3 tot 8 november op de officiële website van het Dictée www.miretno.ru.