Sinds 1522 de grootvorst van Moskou Vasili III en de heilige Romeinse keizer Karel V veel brieven en ambassades uitgewisseld. Dus begon 500 jaar geleden een verrassend intense dialoog tussen Rusland en de grootste West-Europese mogendheid als bondgenoten, “in broederschap en liefde”…

Een rondleiding door de tentoonstelling werd geleid door Vladimir Ronin, doctor in de geschiedenis, master Slavische studies, momenteel docent aan de KU Leuven (campus Antwerpen). Auteur van talrijke publicaties – werken over de geschiedenis van Midden-Europa.

Sinds 1522 hebben groothertog Vasili III van Moskou en keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk vele brieven en ambassades uitgewisseld. Dus 500 jaar geleden begon een verrassend intense dialoog tussen Rusland en de grootste West-Europese macht – als bondgenoten, “in broederschap en liefde” …