Irkoetsk State University werd opgericht in oktober 1918 in de stad Irkoetsk nabij het unieke Baikalmeer.
De opleiding aan de universiteit wordt gegeven in het volledige scala van natuurwetenschappen, wiskunde, geesteswetenschappen, sociale, pedagogische en taalkundige disciplines, evenals gedeeltelijk in technische disciplines. Het universitaire onderwijscomplex omvat 8 academische instituten, 11 faculteiten, een van de grootste universiteitsbibliotheken in Rusland, masteropleidingen, postdoctorale studies, doctoraatsstudies en een van de grootste botanische tuinen in Oost-Rusland. Als klassieke universiteit bevordert ISU de opleiding van specialisten op verschillende gebieden en verricht zij onderzoek en wetenschappelijk toegepast werk gericht op economische, academische, interculturele ontwikkeling in de context van globalisering.
ISU heeft jarenlange ervaring met het opleiden van buitenlandse studenten in basis- en aanvullende onderwijsprogramma’s. Sinds 1966 leidt de voorbereidende afdeling van ISU buitenlandse burgers op in het Russisch om Russische universiteiten binnen te gaan, en biedt ook Russische taalcursussen aan voor diegenen die hun kennis in elk stadium van hun studie willen verbeteren en zich willen onderdompelen in de Russische cultuur en het dagelijks leven. De universiteit heeft haar eigen middelen om jaarlijkse zomertaal- en themascholen, conferenties en seminars op het Baikalmeer te houden met deelname van buitenlandse studenten.

We herinneren je eraan dat burgers van België die permanent in het land verblijven, kunnen deelnemen aan de selectie voor gratis studeren aan deze en andere Russische universiteiten. Meer details op de site https://education-in-russia.com.

Als je niet aanwezig kon zijn bij het evenement, kun je de opname bekijken (in het Engels)