Loading Events

– Er is geen uitleg nodig. Je herinnert je vast hoeveel ik van je hield.

Hij werd tot tranen toe rood en liep weer verder, fronsend.

– Alles gaat voorbij, mijn vriend, – mompelde hij. – Liefde, jeugd – alles, alles. Het is allemaal een oude, alledaagse geschiedenis. Met de jaren gaat alles voorbij. Zoals het gezegd wordt in het boek van Job? “Zoals het water dat voorbij is gestroomd”.

– Iedereen verliest zijn jeugd, Nikolai Alexejevitsj, maar liefde – dat is iets anders.

Hij tilde zijn hoofd op en stopte, pijnlijk glimlachend:

– Maar je kon me toch niet je hele leven hebben liefgehad!

– Dat betekent dat ik dat wel kon hebben.

(“Donkere Steegjes” I.Boenin)

Beste vrienden!

Tijdens onze laatste literaire salon hebben we samen besloten om de grote Russische schrijver Ivan Boenin te herinneren.

Deze keer viel onze keuze op de cyclus van verhalen die zijn verenigd onder de gemeenschappelijke titel “Donkere Steegjes”. Boenin zelf noemde dit werk het beste van wat hij had geschreven.

De cyclus bestaat uit drie delen en omvat 37 verhalen die verenigd zijn door een gemeenschappelijk thema – het thema van de liefde. Liefde als een geschenk of tragedie, een kracht die buiten de controle van de mens ligt. Liefde die nooit verdwijnt, maar tijdelijk vervaagt in het verleden om in de toekomst herinnerd te worden.

Blijf lezen! Geniet van de prachtige proza! Herinner je gevoelens en ervaringen! Kom je indrukken delen, iets nieuws ontdekken.

Taal van het evenement: Russisch.

*

Ga naar de bovenkant